Home Gellery About Bhutan Webboard Contact Us
No Title
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2013
ปรับปรุง 22/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 20,336,975
Page Views 3,762,748
สินค้าทั้งหมด 6
 

เมนู

 
www.oshitourandtravel.com

www.oshitourandtravel.com
www.oshitourandtravel.com

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี

 สายการบิน KUWAIT AIRWAYS
รหัสการ จอง BHTO / 1250
บริษัท โอชิทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด                                    ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/07850


- ทางบริษัทยินดีรับบัตรเครดิต ชาจ 3%

- ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า 9 วัน
ติดต่อคุณโอ เบอร์ 095-1640155
 และ  02-9545131 ได้ 24 ชั่วโมง

..อัตราค่าบริการท่านละ หน่วยบาท สิงหาคม - ธันวาคม 2558..
วันและเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พักสองท่านต่อห้อง พักเดี่ยวเพิ่ม
21 - 29 ตุลาคม 2560 95,900.- บาท (เปิดจองแล้ว) 9,900.-
2 - 10 ธันวาคม 2560 95,900.- บาท (เปิดจองแล้ว) 9,900.-
25 ธันวาคม 60 - 2 มกราคม 61 95,900.- บาท (เปิดจองแล้ว) 9,900.-
26 ธันวาคม 60 - 3 มกราคม 61 95,900.- บาท (เปิดจองแล้ว) 9,900-

หมายเหตู : กรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปจอยจะใช้ชื่อเป็น LET'Go Newyork

ตารางเวลาบินสายการบิน KUWAIT AIRWAYS 

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-นิวยอร์ก

KU 412 / 101

23.30

18.30

วันที่ 9

นิวยอร์ก-กรุงเทพฯ

KU 102 / 411

19.35

10.50


**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ*


โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระแก่ท่าน
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   คูเวต - นิวยอร์ก 
03.00 น. เดินทางสู่ นครนิวยอร์ก โดยสายการบิน คูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU 412
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต (KUWAIT) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (เวลาที่ คูเวตช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
09.50 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU 101
18.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) นครนิวยอร์ก (เวลาที่ นิวยอร์กจะช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร อิสระอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม COMFORT SUITES NEWARK หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตันดีซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย เดินทางถึงนำชม เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมือง ที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจาก จุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และ ระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี  นครหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆเช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์ รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (TheSmithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของ ฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก
(โรงแรม HOLIDAY INN WASHINGTON DC GREENBELT, MARYLAND หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   วอชิงตันดีซี - แฮรีสเบิร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น, อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน, ตึกรัฐสภา (จะให้ท่านลงถ่ายรูปที่ตึกรัฐสภา, อนุสรณ์ลินคอร์น)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
(โรงแรม COMFORT INN HARRISBURG หรือระดับเดียวกัน)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   คอร์นนิ่ง - บัฟฟาโร่ - ไนแองการ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว หลังจากนั้นนำท่านชม Corning Class Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” ระหว่างทาง แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน (อิสระอาหารค่ำในเอาท์เล็ท) นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES NIAGARA FALLS หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   น้ำตกไนแองการ่า - Cave of the Wind - นิวยอร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สัมผัสกระแสน้ำที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ ชมความงามและใหญ่โตของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่ใกล้ที่สุด สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ปริมาณน้ำมหาศาลที่เกิดจากทะเลสาบอีรี่ เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย 
(**หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กลับ มหานครนิวยอร์ก (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(โรงแรม COMFORT SUITES NEWARK หรือระดับเทียบเท่า)
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ฟิฟท์อเวนิว - ขึ้นเอ็มไพรสเตท
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม มหานครนิวยอร์ก นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ และจัตุรัสไทม์สแควร์ จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember ,King Kong นำท่านเดินทางสู่ แบตเตอร์รี่ปาร์ค เพื่อลงเฟอร์รี่ไปยัง เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของ เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี .. จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้า แบรนด์เนมระดับโลก (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ) พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU 102
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   นิวยอร์ก - คูเวต - กรุงเทพฯ
19.35 น. เดินทางถึง คูเวต (รอเปลี่ยนเครื่อง) 
23.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU 411
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า   กรุงเทพฯ 
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม:.

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินคูเวต
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน 
- ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง สำหรับคณะ15 ท่านขึ้นไป จึงจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ขึ้นอยู่กับขนาดกรุ๊ป
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าในกรณีที่ให้ทางบริษัทออกหนังสือรับรองให้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าต่างหากการชำระเงิน:.

1.ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์แฟ็กซ์ 02 9545131 (อัตโนมัติ) ระบุชื่อทริป วันเดินทาง ผู้เดินทาง เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ต่อไปค่ะ

เงื่อนไขการยกเลิก:.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
Fยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท หรือคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
Fยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ:.

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอบเขตความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน การเกิดโรคระบาด การนัดหยุดงานประท้วง ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ เป็นต้น แต่บริษัทฯ จะพยายามช่วยแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนสุดความสามารถ
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(OSHI TOUR & TRAVEL CO,LTD)
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/07850
59/118 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210
TEL/FAX:. 02 954 5131 MOBILE:. 095-1640155ติดต่อ คุณ ธนพงษ์OSHITOUR & TRAVEL CO.,LTD.
59/118 ชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

                                             สงวนลิขสิทธิ์ :. © 2013 บริษัท โอชิทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

Tel :. 099-6361499, 02-0011838
Email :. info@oshitourandtravel.com
ใบอนุญาตเลขที่ :. 11/10715


 
  
view