Home Gellery About Bhutan Webboard Contact Us
No Title
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2013
ปรับปรุง 22/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 20,336,964
Page Views 3,762,733
สินค้าทั้งหมด 6
 

เมนู

 
www.oshitourandtravel.com

www.oshitourandtravel.com
www.oshitourandtravel.com

วีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา รับรองผล 10 ปี


       

 รับทำวีซ่าอเมริกา ( เฉพาะนักท่องเที่ยว B1 , B2  )                                                                                                     

 เอกสารที่ใช้ประกอบขอวีซ่า


   1 พาสปอร์ตเล่มจริงที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน


   2 สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร


   3 สำเนาทะเบียนบ้าน


   4 รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ ( รูปต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน )


   5 กรณีลูกจ้าง : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ( พร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง)


   6 กรณีเจ้าของ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์ พร้อมแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ


   6.1 ในกรณีเป็นเจ้าของแต่ไม่มีหนังสือรับรองบริษัท ให้ถ่ายรูปร้านค้าให้ชัดเจนมาด้วย

 

   7 สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ( ไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะในบัญชี )


   8 ใบจดทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )

   

   9 ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )


    **ระวังมีผู้แอบอ้างทำเหมือน ๆ เนื่องด้วยกลยุทธหรือวิธีการ ยังไงแล้วโปรดตรวจสอบก่อนใช้บริการ


   **ท่านไม่ต้องกังวลใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเพียงแค่โทรหาเรา ทางบริษัทจะอธิบายให้ท่านเองHOT LINE !!! กรุณาโทรสอบถามได้ 24 ชั่วโมง เบอร์คลิ๊ก 095-1640155 / 099-6361499  

 

 สำหรับท่านที่สัมภาษณ์วีซ่ากับบริษัทอื่นมาวันนี้แล้วไม่ผ่าน !! ให้รีบโทรหาเรา ภายในวันนี้ ทางบริษัท สามารถช่วยเหลือท่านได้


    

 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตอเมริกากำหนด = 8,000 บาท  ( ราคาอัพเดตวันนี้ )    

      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินเรื่องเอกสารของบริษัท 


    1 ค่าบริการธรรมดา ลูกค้ามีเอกสารเท่าไรยื่นให้เท่านั้น ( 1 เดือนทำการ )  = 4,000 บาท

   

   

    2 ค่าบริการธรรมดา ลูกค้ามีเอกสารเท่าไรยื่นให้เท่านั้น ( 7-14 วันทำการ ) = 8,000 บาท

   

 

    3 ค่าบริการแบบพิเศษ ( โดยให้บริษัททัวร์รับรอง 3-7 วันทำการ  )   = 15,000 บาท


  **ระวังบริษัทที่ทำเหมือนลอกเลียน ของเราอาจจะทำในลักษณะทัวร์และทำราคาถูกกว่าโปรดเช๊คและทำการตรวจสอบ

   HOT LINE !!! กรุณาโทรสอบถามได้ 24 ชั่วโมง เบอร์คลิ๊ก 099-6361499 / 095-1640155     

 

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าต้องการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน สามารถติดต่อทีมงานได้   

  ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา ????

    1. ทางบริษัทมีคอร์สเรียนให้สำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ

    2. ทางบริษัท เป็นบริษัททัวร์นำเที่ยว เรื่องวีซ่าง่าย ๆ มาก

    3. สำหรับท่านที่เอกสารไม่ครบทางบริษัทสามารถช่วยท่านได้

    4. ติดต่อเราได้ 24 ชั่วโมง

    5. สามารถติดต่อเราได้ทั้งวันจันทร์ - อาทิตย์ ทุกเวลาทำกา

    6. บริษัทเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมายและมีใบอนุญาตนำเที่ยวท่านสามารถเช๊คได้


   


 

  วิธีการเช๊คข้อมูลบริษัททัวร์นำเที่ยว


  1. ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต โดยเลขที่นำเที่ยวขึ้นต้นด้วย 11 / XXXX . 12 / XXXX , 13 / XXXX , 14 / XXXX

 

  2. เข้าไปที่เวปไซต์ คลิ๊ก  http://122.155.9.61:8087/mobiletourguide/info/license/tour

 

  3. ให้ใส่เลขที่ใบอนุญาตไป ของเราโอชิทัวร์ 11/07850 ถ้าหากท่านไม่มีต้องโทรไปขอจากบริษัทที่ทำธุรกรรมให้ท่าน

   

  4. การทำธุรกรรมในด้านทัวร์หรือต่างประเทศต้องทำกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

 

  5. ต่อให้มีก็ต้องเช๊คประวัติของบริษัทนั้น ๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือไหม เปิดนานหรือยัง

   

 6. ถ้าหากบริษัทนั้น ๆ มีใบประกอบการต้องเช๊คอีกว่าประเภทธุรกิจของเขาอะไร


ประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย

   ใบอนุญาตมี 4 ประเภทคือ

 

 1.ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ คือ การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น 

  *โดยมีผู้ใช้บริการเป็นชาวไทยเท่านั้น

  *ผู้ประกอบการ ต้องวางหลักประกันจำนวน 10,000 บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

  *เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ จะขึ้นต้นด้วย 13/XXXXX


  2.ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic) คือ การประกอบการจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ ทุกจังหวัดเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ

  *โดยมีผู้ใช้บริการเป็นชาวไทยเท่านั้น

  *ผู้ประกอบการ ต้องวางหลักประกันจำนวน 50,000 บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  *เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ จะขึ้นต้นด้วย 12/XXXXX


  3.ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound) คือ การประกอบการจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ ทุกจังหวัดเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ

  *โดยมีผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติเท่านั้น

  *ผู้ประกอบการ ต้องวางหลักประกันจำนวน 100,000 บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  *เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound) จะขึ้นต้นด้วย 14/XXXXX


  4.ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) คือ การประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  *โดยมีผู้ใช้บริการเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  *ผู้ประกอบการ ต้องวางหลักประกันจำนวน 500,000 บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  *เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) จะขึ้นต้นด้วย 11/XXXXX

  ***ต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 2 ปี
ติดต่อเราได้ที่

(บริษัท โอชิทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด )
59/118 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ10210 (หลังมหาลัยธุรกิจบัณฑิต)
TEL/FAX 02-9545131
 MOBILE  099-6361499

EMAIL OSHITOURANDTRAVEL@HOTMAIL.COMTags : วีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา รับรองผล 10 ปี

OSHITOUR & TRAVEL CO.,LTD.
59/118 ชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

                                             สงวนลิขสิทธิ์ :. © 2013 บริษัท โอชิทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

Tel :. 099-6361499, 02-0011838
Email :. info@oshitourandtravel.com
ใบอนุญาตเลขที่ :. 11/10715


 
  
view